Falkenberg satsar på cyklisterna

Falkenberg1

Cykelbanorna i Falkenberg nyttjas frekvent, trots att de på många håll är både ojämna och spruckna. Efter utredning ska nu Falkenbergs gång- och cykelbanor i och omkring centrum åtgärdas. Sammanlagt är det tio mil gång- och cykelbanor som ligger under kommunens ansvar i Falkenberg, därefter tar olika vägföreningar och Trafikverket vid. Budgeten för Falkenbergs kommande vägrenoveringen ligger på 11.8 miljoner kronor. 

Efter att Falkenbergs gång- och cykelvägar blivit utredda i två omgångar under 2015-2016 har domen fallit för vad som behöver göras för att förbättra framkomlighet och möta de behov som finns. En schablonberäkning har gjorts och summan för åtgärderna landade på 11.8 miljoner kronor.

En plan har även tagits fram över i vilken takt som renoveringen skall göras och vilka banor som är i störst behov av ny beläggning. Däremot har man inte färdigställt hur mycket pengar som ska fördelas på respektive område och sträcka, men Falkenbergs kommun har höga förhoppningar om att det övergripande resultatet kommer att bli bra.

I motsats till vad många tror, är det inte de cykel- och gångbanor som är i mest akut behov av renovering de som kommer att renoveras först. Man försöker däremot att samplanera med andra planerade väg- och grävarbeten för att undvika dubbelarbete.

Bland de områden som har fått godkännande för renovering i Falkenberg är Sanddynevägen, Slätten, Fajans och Hjortsberg. Sanddynevägen ingår i Kattegattleden och den vill man gärna ha färdig så fort som möjligt. För boende omkring dessa områden vill man informera om att gång- och cykelbanorna kan komma att bli avstängda under några dagar, men hoppas på förståelse då resultatet kommer att bli desto bättre.

I centrum kommer de flesta banor vara försedda med gatubelysning, och här kommer man då alltså inte att förse banorna med några mitt- eller kantlinjer. Av erfarenhet vet man att det är svårt att separera gång- från cykeltrafikanter och har därför valt att frångå markeringar helt tack vare gatubelysningen.

Bostadspriserna i Falkenberg ökar kraftigt

falkenberg-bostad-hyra-lägenhet

I princip hela Sverige är i ett skriande behov av bostäder, så även Falkenberg. Vi på flyttatillfalkenberg.se har tidigare nämnt den satsning på bostäder som Gekås har inlett, och det var så klart ett positivt besked. Sett till 2016 års siffror gällande priserna på bostadsmarknaden måste det dock till betydligt kraftigare åtgärder. 

Hallands län har inte klarat sig undan den svenska bostadskrisen, inte på något sätt faktiskt. Liksom i resten av landet fortsätter priserna på bostäder att stiga för varje dag som går. 2016 års siffror visade en prisökning på hela 19 procent, vilket är högre än genomsnittet i Sverige som ligger på 14 procent. I Falkenberg var siffran oroväckande hög, hela 21 procent. Detta gäller dock för alla typer av bostäder. Ökningen på villor var lite lägre (9 procent). De som klarat sig bäst i Hallands län är grannkommunen Kungsbacka som hade en relativt låg ökning under 2016 på 8 procent.

Det man kan konstatera är att där behovet är som störst (bostadsrätter), är också prisökningen som störst.

Som en följd av detta har marknaden för svarta bostäder kraftigt ökat. I en granskning som P4 Halland gjorde kunde det konstateras att kommunala lägenheter såldes på den svarta marknaden. Med falska kontrakt lyckades några personer sälja ett antal lägenheter illegalt. Detta fick fastighetsbolaget HFAB att agera genom att strama åt uthyrningsprocessen ytterligare. Exakt hur man ska göra vill inte HFAB berätta då de kriminella aktörerna kan få nys om det, och då ändra tillvägagångssätt. Totalt rör det sig om 50 svarta lägenhetskontrakt som nu fastighetsbolaget sagt upp.

Om bostadspriserna i Falkenberg kommer att fortsätta stiga är så klart svårt att sia om. Men om man ser till den långsiktiga utvecklingen från 2000-talet och framåt, tyder det mesta på att trenden tyvärr kommer att hålla i sig. Det som ytterligare förstärker tesen om detta är att Halland i allmänhet, och Falkenberg i synnerhet, har många som väljer att göra sina fritidshus till permanenta boenden.

Eftersom läget i Falkenberg är som det är, blir det också viktigare att tänka på bolån, lånelöften och ekonomi i stort. Och det kan vara en riktig djungel, för det finns så många aktörer på marknaden. Det behöver dock inte vara en nackdel för dig, om det blir färre och färre bostadsrätter kommer låneföretagen och bankerna få det allt svårare att attrahera nya kunder. Därmed torde räntorna gå ner, det är enkel logik. Men det är inte bara räntesatserna du bör tänka på, utan också villkoren generellt och framför allt längden på lånen. Du ska alltid vara försiktig med lånelängden eftersom att långa lån kan få negativa effekter på din ekonomi.  Vi kan i varje fall starkt rekommendera den här sidan där du kan hitta lägsta ränta för bolån. Där kan du enkelt se vad de olika bankerna erbjuder för räntor, regler och villkor.

Det återstår att se nu om vi tvingas återkomma med en liknande artikel efter att ha sett 2017 års prisnivåer på bostäder. Låt oss hoppas att det inte blir så!

 

Gekås planerar bygga 126 lägenheter i Falkenberg

Gekås_Ullared

Planerar du att flytta till Falkenberg? Då kommer här goda nyheter! Ägarna till Ullared, Gekås, meddelar nu att man tänker bygga 126 lägenheter i staden! 

Först ut i Gekås stora byggsatsning i sydvästra Sverige var Halmstad, och nu står Falkenberg på tur. Detta är givetvis en mycket positiv nyhet för hela Falkenbergs kommun, och det visar ännu en gång att det är en stad på frammarsch. Gekås VD Jan Wallberg ser med stor tillförsikt fram emot bygget, som för deras del är en stor investering. Han menar att Falkenberg som stad är ett strategiskt smart val, dels med tanke på närheten till Ullared, men också för att bostadsbristen i länet är hög. Med låga hyror hoppas man nu kunna attrahera en bredare målgrupp.

De 126 nya lägenheterna kommer kosta cirka 170 miljoner att bygga. Totalt blir det tre stora hus med sex, sju och åtta våningar. Inflyttningsdatum är ännu inte spikat, men preliminärt siktar Gekås på att de ska stå färdiga innan julen 2018.

De senaste årens enorma succé med tv-serien Ullared och nya försäljningsrekord för butiken har verkligen banat iväg för en ljus framtid för företaget. Och att de nu ger sig in i lägenhetsbranschen är givetvis ett mycket välkommet besked för hela Falkenberg.

Det ska också poängteras att det inte är Gekås själva som ska bygga lägenheterna, utan detta står Skanska för. Men allting sker på uppdrag av företaget Gekås. Skanska är dock minst lika nöjda över projektet, i alla fall om man ska tro Anna Källström, distriktschef för Skandia Sverige. Hon säger i ett pressmeddelande att Skanska är väldigt nöjda över att ta sig an detta bygge och förse Falkenberg med nya hyreslägenheter.

För dig som går i tankar om att flytta till Falkenberg kan du alltså från och med 2018 hitta hyreslägenheter med samma standard som bostadsrätter!

Minskning av bilåkande i Falkenberg?

falkenberg.blogg

Politiska förslag kommer in titt som tätt överallt i hela världen till olika regeringar och kommuner och Falkenbergs kommun har nu tagit ett beslut som får de flesta att fundera lite.

De har nämligen bestämt sig för att det ska bli mer vänligt för folk som föredrar att gå istället för att köra bil.  Staden i sig är kanske inte jättestor men den ligger perfekt vid vattnet och har fått mycket hyllande om att det är väldigt mysigt. Det som har tagits upp är att det ska bli mer fokus på personer som väljer att promenera eller cykla vilket kan ses positivt ur ett miljöperspektiv. Dock har det nu uppstått diskussioner om detta beslut verkligen är bra eller inte. Det kommer bli en högs het debatt gällande detta då det finns folk som föredrar att köra bil och det kanske är folk som verkligen behöver köra då de har en bit till sin arbetsplats eller annan destination.

Enlilgt Hallands nyheter så är detta fortfarande under diskussion och att trafikplanerare försöker samla in så mycket information som möjligt om vad de boende runt omkring tycker och tänker gällande detta. Det finns också en kortare film som beskriver projektet, om hur kommunen hade tänkt att allting ska läggas upp samt planeras.

Dock gäller detta inte för en typ av ”röstning” om projektet ska gå igenom eller inte utan det är mer för att få en bättre överblick om hur detta ska passa så många som möjligt. I vilket fall som helst så kommer detta utföras och om du har några funderingar så har du fram till den 22 januari att komma in med dina synpunkter gällande detta och all information finns att läsa hos Hallands nyheter samt Falkenbergs kommuns hemsida.

Till en början kanske detta inte verkar så viktigt men olika förändringar påverkar folk på olika sätt. Samtidigt som det är viktigt att låta folk ha sina vägar att köra sina bilar på så är det också viktigt att se till så att dem som vill gå har bra med utrymme också. Detta kommer fortskrida som sagt långt in i januari och vi är väldigt nyfikna på att se vad lösningen kommer bli.

Söderskolan startar obligatorisk motionsdag

motion.falkenberg

Förutom att Falkenberg är ett riktigt mysigt ställe att bo i så finns det en hel del annat att glädjas åt också i samma veva. Kommunen satsar en del på att hålla skolpolitiken och liknande i styr vilket vi ser att de lyckas med och det är ju hur positivt som helst. Just nu har det blivit tydligt att en skola ser till att deras elever får en så pass bra start på dagen som möjligt för att göra deras dagar betydligt bättre och det visar sig ha gett riktigt härliga resultat.

Det är en väldigt simpel men ack så bra aktivitet som skolan har startat för sina elever vilket vi tror kommer generera dem en hel del. Det är nämligen så att skolan har styrt upp så deras elever får en riktigt perfekt start på skolveckorna och det är nämligen att alla går ut på gemensam springtur eller promenad innan de äter frukost tillsammans allihopa. Huvudsyftet med detta är för att göra så att elevernas koncentration och ork ska hålla i sig och det vetenskapen säger är att träning ökar motivationen.

Det är en väldigt enkel rutin då alla elever och lärare samlas kl 08.00, vissa har på sig träningskläder, spellistor med peppande musik är uppladdade medan andra har på sig vanliga kläder för att njuta av en promenad i skogen och prata med klasskompisarna. Detta hälsoprojekt är kanske mer tilltalande för vissa än andra men det finns alltid fördelar med denna typ av projekt och det är just för att öka aktiviteten hos unga och försöka få dem att bli motoverade till att fortsätta i samma spår då de kommer märka vad nyttigt det är både kropp och själ.

Vi hoppas verkligen att fler skolor kommer anamma detta som en obligatorisk aktivitet för sina klasser, delvis för att det är ett extremt bra initiativ men framför allt är det extremt nyttigt för unga att se vad motion kan göra för deras prestation i skolan. I Sverige har det blivit mer och mer press på elever i skolan och det visas tydligt att dem som aktivt tränar, rör på sig samt äter nyttigt har lättare att koncentrera sig samt ta in information. Ni som bor i Falkenberg men kan inte har era barn på Söderskolan ska nog börja försöka införa detta i andra skolor också, barnen är våran framtid och vi måste ta hand om dem på bästa möjliga sätt.

Tullbron avstängd fram till jul

falkenberg

Falkenbergs kommun kommer sedan den 3:e Oktober börja med att knyta ihop gångstråket utmed Ätran mellan staden och stranden. Arbetet börjar vid Tullbron vilket leder till att alla trafik på Tullbron kommer att stängas av från 3:e Oktober fram till 17:e December. Detta arbete kommer att knyta ihop gångstråket som går mellan Vallarna, över Halmstadvägen, och som mynnar ut vid Bacchus och Skrea strand. Detta leder också till att framkomligheten för cyklister och fotgängare ökar. Eftersom Tullbron är avstängd kommer all trafik att ledas om via Söderbron, Tullbron kommer att vara öppen för fotgängare, cyklister, linjebussar och utryckningsfordon.

Detta arbete är bara början på uppfräschningen av stråket staden – stranden som sträcker sig utmed Ätran från Tullbron och till Bacchus och Skrea strand. Falkenbergs kommun anser att stråket har hög potential och kommer bli allt mer viktigare för Falkenberg. Efter allt arbete kommer det vara betydligt lättare att ta sig mellan staden och stranden vilket Falkenbergs kommun kommer att öka intresset för stranden.

Under våren kommer även det sättas mer fokus på belysningen mellan Tullbron och Söderbron. Med bättre belysning så ökar både tillgängligheten samt tryggheten längs promenadsträckan. Man kommer även se över dräneringen längs stråket.

Ställ ut dina verk på kuben

Skärmklipp

 

Stadshuskuben är en plats för utställningar, en plats där privatpersoner boendes i Falkenberg utan kostnad kan ställa ut sina konstverk under en tvåveckorsperiod. Kommunen uttalar sig inte om det utställda verken om de inte bryter mot svensk lag, är pornografiska eller bryter mot mänskliga rättigheter. Det här är en otroligt fin möjlighet som kommunen erbjuder människorna i Falkenberg.

Föreningen eller personerna som ställer ut verken ansvarar för aktiviteterna runt utställningen och all kontakt med kommunen sker via mejl och e-tjänst. Att få ställa ut på kuben är eftertraktat och väntelistan uppgår till ungefär 3 år.

Den här sommaren kan man se fram emot följande utställare:

 • 14/9-27/9   Mellersta Hallands konstförening,
  Lise Lundgren
 •  28/9-11/10 Susan Pettersson
 • 12/10-25/10 Helga Holmén – Måleri
 •  1/11-15/11 Susanne Petersson
 • 16/11-28/11 Kommunens konstförening
 • 29/11-12/12  Fbg:s konst- och intresseförening

Är man konstintresserad och drömmer om att ställa ut kan man ta chansen att skriva upp sig på väntlistan och utnyttja tiden fram tills dess, som att ha en utmanande deadline framför sig. Ibland är det ett mål som krävs för motivation.

 

 

Vad längtar du efter?

Skärmklipp

Är du pensionär och skulle vilja ha en samhörighet med andra pensionärer? Eller vill du hitta till ett aktivare liv där du går på trevliga aktiviteter? PRO är Sveriges största pensionärsorganisation och förenar pensionärer till att skapa ett bättre och roligare liv.

 

PRO arbetar för att göra skillnad i pensionärsfrågor, de skapar aktiviteter och sänder ut en tidning till sina medlemmar nio gånger om året. För att bli medlem i PRO krävs det att man har någon form av pension, eller att man bor tillsammans med en PRO-medlem. Man väljer själv om man vill tillhöra sin närmaste PRO-förening eller om man vill gå till den PRO-förening vars verksamhet tilltalar dig. Det kostar mellan 240 kronor till 320 kronor per år att vara medlem, beroende på vilken förening man tillhör.

Förmåner man mottar som PRO-medlem:

 • Medlemserbjudande – det finns en mängd erbjudande inom olika kategorier som transport, träning, bilbesiktning, entré till kungliga slottet, båtbiljetter, fröer, hemlarm, dagens lunch och mycket därtill.
 • PRO-försäkringar – Alla PRO-medlemmar kan teckna fyra olika försäkringar som är skräddarsydda efter personliga förutsättningar och önskemål
 • Medlemstidning – PROPensionären skickas ut nio gånger per år
 • PRO Medlemsresor – Som PRO-medlem reser man alltid till rabatterade priser, med andra PRO-medlemmar eller solo.
 • Kontaktombud – Det finns kontakter som hjälper nya medlemmar att komma in i gemenskapen
 • Fri datasupport – Man får gratis datasupport mellan 8 – 18 varje dag.

 

Det finns flera friskvårdsalternativ för PRO medlemmar i Falkenberg där man kan leva sunt och få prova på bowling, bangolf, bordtennis, boule, bowling, cykelturer, vattengympa och golf. Alla aktiviteter kommer att starta i höst och den 8 augusti klockan 18.00 är det avspark i form av en trevlig grillkväll.

Resande och gemenskap är nämligen två viktiga begrepp i PRO Falkenberg där det varje år görs flera resor. Den 9 augusti ska bland annat en hemlig resa göras, för att åka med till denna hemliga destination ska man anmäla sig senast den 1:a augusti och betala 260 kronor/per person.

Tidigare PRO-resor detta året har gått till ett köpcentrum i Helsingborg, till en teater, till en guidad tur i Falkenberg, det har varit en utfärd till Ästad Vingård, till Herrljunga där man fick se

och en båtresa. Trevliga dagsutflykter som främjar gemenskapen.

 

Surfa gratis i Falkenberg

Du vet väl att du kan gå ner på stan med din mobil, laptop eller surfplatta och surfa alldeles fritt?

Varför inte jobba utomhus en solig sommardag? I Falkenberg finns det ett antal surfzoner med gratis wifi som man på ett enkelt sätt kan ansluta sig till. Nätverket heter FBG-internet och man behöver inget lösenord för att ansluta sig.

Platserna där du kan surfa gratis är Stortorget, Sittpyramiden framför Rådhuset mot Nygatan, Falkhallen, Företagscenter, Falkenbergs idrottsplats och Huvudbiblioteket.

Biblioteket är ett perfekt ställe att få lugn och ro på när man studerar och nu är det lättare än någonsin med lättåtkomligt internet.

Vi kan tillägga att det även finns gratis Wifi i biblioteket i Ullared och det kommer att komma dyka upp ännu flera wifi-platser inom den närmsta framtiden.

 

Skärmklipp

Information om Falkenberg som stad

tullbron tullbron1

Vi tänkte bjuda på nyttig men även intressant och handfast information till de som är nyinflyttade till Falkenberg, de som funderar på att flytta hit eller om man bara är allmänt intresserad av att veta mer om den gyllene staden.

Falkenberg

Det bästa med Falkenberg är att den har en småstads charm men ändå ett rikt utbud av boende och aktiviteter likt en turistort. Ätran som rinner genom staden tillför också en stor charm. Närheten till Ullared påverkar turismen eftersom miljoner människor vallfärdar dit varje år för att shoppa som om de aldrig shoppat förut.

Kommunen har ungefär 42 000 invånare och är den största kommunen i Halland. Kommunen arbetar ständigt för sina ledord som är hållbarhet, växande, närhet, upplevelser och möjligheter, samtidigt som de arbetar för deras vision “Vi växer för en hållbar framtid”. Kommunen vill alltså att det ska finnas möjligheter att växa och att utvecklas samtidigt som man tar sitt ansvar för miljön. Människorna i staden ska uppleva positiva saker och det ska vara nära till service och en mänsklig samvaro.

Tidningen Framtid Falkenberg

Alla hushåll i Falkenberg kommun får hem en tidning som heter Framtid i sin brevlåda. Den här tidningen produceras av kommunens centrala kommunikationsenhet och det är Rolf Landholm som är ansvarig utgivare. Skulle man av någon anledning inte få hem en Framtid tidning i brevlådan om man är boende i Falkenberg kommun kan man beställa tidningen. Man kan även beställa ett större antal om man vill ha flera tidningar på ett arbete, en förening eller annat.

Historiken bakom Falkenberg

Året var 1558 när staden Falkenberg först räknades som en stad. Dock fanns det befolkning på plats redan på 400- 800-talen. i början av 1500-talet beordrades alla människor som bodde i staden att flytta till Halmstad men folket vägrade och blev kvar i sin hemstad. 1645 hade staden 200 medborgare och det hade härjat krig som förstört det mesta av omgivningen. Sedan dess har staden växt till sig och 1737 vet man att det fanns både sjömän, bagare och olika typer av hantverkare i staden. 1750 byggdes Tullbron som fortfarande är ett viktigt landmärke för Falkenberg, den vackra bron finns även som svenskt frimärke. Rådhuset i vår stad byggdes 1826.

 

Falkenberg är en stad där gemensamhet är viktigt och kommunen vill gärna utvidga möjligheterna för dess invånare. Absolut en gemytlig stad att både bo och vistas i.