kommun

Skärmklipp

Kvarteret Krispeln

Kvarteret Krispeln , kommande kunskaps och kulturcentrum i Falkenberg är under diskussion. Området som ska byggas upp i Falkenberg centrum är på planeringsstadiet och detaljplanen är påbörjad. Syftet med en detaljplan är att möjliggöra en blandad stadsbebyggelse med bostäder, handel, kontor, kultur, bibliotek, skola, idrott och andra centrumfunktioner.   Nu har alla chansen att tycka… Read more Kvarteret Krispeln