Skip to content
Home » Nyheter » Falkenberg satsar på cyklisterna

Falkenberg satsar på cyklisterna

  • by

Falkenberg1

Cykelbanorna i Falkenberg nyttjas frekvent, trots att de på många håll är både ojämna och spruckna. Efter utredning ska nu Falkenbergs gång- och cykelbanor i och omkring centrum åtgärdas. Sammanlagt är det tio mil gång- och cykelbanor som ligger under kommunens ansvar i Falkenberg, därefter tar olika vägföreningar och Trafikverket vid. Budgeten för Falkenbergs kommande vägrenoveringen ligger på 11.8 miljoner kronor. 

Efter att Falkenbergs gång- och cykelvägar blivit utredda i två omgångar under 2015-2016 har domen fallit för vad som behöver göras för att förbättra framkomlighet och möta de behov som finns. En schablonberäkning har gjorts och summan för åtgärderna landade på 11.8 miljoner kronor.

En plan har även tagits fram över i vilken takt som renoveringen skall göras och vilka banor som är i störst behov av ny beläggning. Däremot har man inte färdigställt hur mycket pengar som ska fördelas på respektive område och sträcka, men Falkenbergs kommun har höga förhoppningar om att det övergripande resultatet kommer att bli bra.

I motsats till vad många tror, är det inte de cykel- och gångbanor som är i mest akut behov av renovering de som kommer att renoveras först. Man försöker däremot att samplanera med andra planerade väg- och grävarbeten för att undvika dubbelarbete.

Bland de områden som har fått godkännande för renovering i Falkenberg är Sanddynevägen, Slätten, Fajans och Hjortsberg. Sanddynevägen ingår i Kattegattleden och den vill man gärna ha färdig så fort som möjligt. För boende omkring dessa områden vill man informera om att gång- och cykelbanorna kan komma att bli avstängda under några dagar, men hoppas på förståelse då resultatet kommer att bli desto bättre.

I centrum kommer de flesta banor vara försedda med gatubelysning, och här kommer man då alltså inte att förse banorna med några mitt- eller kantlinjer. Av erfarenhet vet man att det är svårt att separera gång- från cykeltrafikanter och har därför valt att frångå markeringar helt tack vare gatubelysningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *