Skip to content
Home » Nyheter » Kvarteret Krispeln

Kvarteret Krispeln

  • by

Skärmklipp

Kvarteret Krispeln , kommande kunskaps och kulturcentrum i Falkenberg är under diskussion.

Området som ska byggas upp i Falkenberg centrum är på planeringsstadiet och detaljplanen är påbörjad.

Syftet med en detaljplan är att möjliggöra en blandad stadsbebyggelse med bostäder, handel, kontor, kultur, bibliotek, skola, idrott och andra centrumfunktioner.

 

Nu har alla chansen att tycka till om detaljplanen som kommer att göra en stor skillnad för oss boende i Falkenberg.

 

Genom att skicka ett mejl till plan@falkenberg.se eller post till deras adress: Samhällsbyggnadsavdelningen, planenheten 311 80 Falkenberg kan du göra din åsikt hörd om det planerade bygget i centrala Falkenberg.

 

Har man inga direkt synpunkter men frågor gällande detaljplanen kan man komma till mötesplats Mölle på Möllegatan 11B i Falkenberg tisdagen den 24 maj 2016. Representanter från planenheten finns tillgängliga mellan 17.00 till 19.30 – Det är bara att komma dit, ingen anmälan behövs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *